Списък на всички лицензирани професии актуални към 2010 години
КОД ПРОФЕСИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КОД СТЕПЕН
344030
Оперативен счетоводител Оперативно счетоводство
3440301
ІІІ
345050
Сътрудник в малък и среден бизнес Малък и среден бизнес
3450501
ІІ
482030
Оператор на компютър Текстообработване
4820301
І
345120
Икономист Икономика и мениджмънт
3451204
ІІІ
346010
Офис-мениджър Бизнес администрация
3460101
ІІІ
346020
Офис-секретар Административно обслужване
3460201
ІІ
542040
Моделиер-технолог на облеклото Конструиране, моделиране и технология на облеклото от текстил
5420401
ІІІ
542070
Оператор в производството на обувни и кожено - галантерийни изделия Производство на обувни изделия
5420701
ІІ
542110
Шивач Шивачество
5421101
І
582030
Строител Кофражи
5820302
ІІ
582030
Строител Армировка и бетон
5820303
ІІ
582030
Строител Зидария
5820304
ІІ
582030
Строител Мазилки и шпакловки
5820305
ІІ
582030
Строител Вътрешни облицовки и настилки
5820306
ІІ
582030
Строител Външни облицовки и настилки
5820307
ІІ
582030
Строител Бояджийски работи
5820309
ІІ
582030
Строител Строително дърводелство
5820310
ІІ
811030
Камериер Хотелиерство
8110301
І
811060
Ресторантьор Кетеринг
8110603
ІІІ
811070
Готвач Производство на кулинарни изделия и напитки
8110701
ІІ
812010
Организатор на туристическа агентска дейност Организация на туризма и свободното време
8120101
ІІІ
812010
Организатор на туристическа агентска дейност Селски туризъм
8120102
ІІІ
812040
Аниматор Туристическа анимация
8120402
ІІІ
621060
 Фермер (променена)  Земеделец (променена)
6210601
ІІ
621110
 Работник в растениевъдството (променена)  Зеленчукопроизводство (променена)
6211101
І
621110
 Работник в растениевъдството (променена)  Трайни насаждения (променена)
6211102
І
621120
 Работник в животновъдството (променена)  Говедовъдство и биволовъдство (променена)
6211201
І
622020
 Озеленител (променена)  Парково строителство и озеленяване (променена)
6220202
ІІ
543020
 Оператор в дървообработването (променена)  Производство на мебели (променена)
5430201
ІІ
543020
 Оператор в дървообработването (променена)  Производство на врати и прозорци (променена)
5430202
ІІ