Архив Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
новини
услуги
обучение
лизингова схема
проекти
фирми наематели
проект JOBS
регион Гоце Делчев
сродни организации
екипа
за контакти

  

 

 

 

Към новата версия на сайта www.bi-gd.org


::трансфер на знания в туризма ::


   
EU

Проект “Мрежа и трансфер на знания за устойчиво развитие на туризма” с акроним NET-TOUR

финансиран по програма за трансгранично сътрудничество България – Македония, CCI Number 2007CB16IPO007

Основна цел на проекта е да допринесе за икономическото развитие на трансграничния регион чрез развитие на устойчив туризъм

Специфични цели са:

1. Да насърчи конкурентоспособността на малките и средни предприятия от туристическия сектор в трансграничния регион Гевгелия-Гоце Делчев чрез разнообразяване и добавяне на стойност към туристическия продукт и прилагане на добри практики.

2. Да стимулира трансграничното сътрудничество и развитие на местния капацитет чрез трансфер на знания, обмяна на опит и целенасочени дейности и работа в мрежа на заинтересованите страни

3. Да укрепи връзките между туристическия сектор и други производителни сектори в региона като земеделие, производство на храни, облекла и обувки, транспорт и др.

4. Да промотира региона като атрактивна туристическа дестинация.

Продължителност: юли 2012 - юли 2013 г.

Партньори по проекта:

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството, Гоце Делчев, България
Фондация за местно и информационно и технологично развитие, Гевгелия, Македония

 

 

 

 

 

 

І  Нагоре  І
   
   
designed by: BIGD web master 2000 - 2013©