Проект "Младежки дизайнерски център"
се реализира с подкрепата на ЕС
За контакти и информация за дизайнери и модели:
Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
тел. 0751 60404, факс 0751 60403
bi-gd@gocenet.net www.bi-gd.org/designcenter