Архив Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
новини
услуги
обучение
лизингова схема
проекти
фирми наематели
проект JOBS
регион Гоце Делчев
сродни организации
екипа
за контакти

 


 

 

 

 

Към новата версия на сайта: www.bi-gd.org


:: Глобален форум по иновации и
предприемачество
::


Участие на Росица Джамбазова, Бизнес инкубатор – Гоце Делчев
в Третия Глобален форум по иновации и предприемачество във Флорианополис, Бразилия 26-30.10.2009

Форумът бе организиран от Бразилската асоциация на Бизнес инкубатори и технологични паркове и инфоДев - Департамент за глобални информационни и комуникационни технологии на Световната банка.

Основни направления на събитието:

  • Участие в новоразработените обучителни програми за мениджъри на инкубатори
  • Споделяне на световен опит и добри практики в бизнес инкубирането, иновациите и предприемачеството
  • Очертаване на световните тенденции за развитие в иновациите

Директорът на Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, Росица Джамбазова участва в обучителните програми и практически казуси за комерсиализация на технологиите и виртуални бизнес услуги. Важен етап бе оценката на програмите от участниците,  предстои обобщаване на коментарите, за да се изработят окончателните варианти на обученията, предназначени за екипите на инкубаторите в света.

Като координатор за Източна Европа и Централна Азия на пилотния проект за развитие на женско предприемачество и бизнес инкубиране Росица Джамбазова заедно с координаторките за Африка и Латинска Америка направиха презентация на Форума за резултатите от проучването на проблеми и предизвикателства в света, успешни практики и проекти и резултати в сферата на женското предприемачество и препоръки за по-нататъшно развитие. Имаше много силен интерес от страна на Австралия, Финландия, Тайланд,  Южна и Централна Африка, Никарагуа и др. за включване в проекта. Предстои окончателния доклад и препоръки за конкретни проекти за бъдеще.

Сертификат за участие в презентация Технологична комерсиализация сертификат за участие в обучение Виртуални услуги

 

Очертаха се и основните приоритети на инфоДев за следващия етап на развитие: развитие на зелени технологии и агро-бизнес и фокус: младите хора и иновациите и стимулиране на женското предприемачество

Проведе се и регионална среща на мрежата от инкубатори в Източна Европа и Централна Азия -ECA за постигнатите резултати до сега и набелязаното развитие с програмния мениджър на инфоДев, Световната Банка Валери Д’акоста. Бизнес инкубатор-Гоце Делчев председателства една от най-активните и успешни работни групи по Иновации в селски райони и еко-туризъм в ECA.

На неформалното тестване на вина, донесени от участниците във форума спечели българското бяло вино Мускат Отонел на Търговище в люта конкуренция с тези на Австралия, Чили и даже Франция. За най-добро червено вино бе обявено това от Южна Африка. Изискването бе бутилката вино да не струва повече от 20 долара.

 

 

 

 

І  Нагоре  І
   
   
designed by: BIGD web master 2000 - 2009©