News-line

BI-GD is partnering in a new Horizon 2020 project for creating a network of newcomers in agriculture

The project New Entrant netWork: Business models for Innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture, acronym NEWBIE, in which Business Incubator - Gotse Delchev is a project partner, aims to address the significant challenge of enabling new entrants to successfully establish sustainable farm businesses in Europe.

The NEWBIE network will facilitate the development and dissemination of new business models, including new entry models, to the full range of new entrants - from successors to complete newcomers to the agricultural sector.

Read more ...

About Business Incubator - Gotse Delchev

About BI-GD                           

Business Incubator - Gotse Delchev, Entrepreneurship Promotion Centre (BI-GD) is a not-for-profit organization in public benefit, working towards encouraging local economic & human resources development. BI-GD provides aid to start-up's SME's from Gotse Delchev and the cross-border region through high-quality business services: information, consultation, training and support for micro-financing. 

Background                         

 • Business Incubation for start-up's and job-creation since 1999
 • Management of micro-financing leasing scheme from 2001 to 2010 
 • Business consultancy 
 • Vocational training and entrepreneurship training 
 • Project development and implementation 
 • Partnership and networking 

Priorities                         

 • local economic development and job-creation
 • social entrepreneurship 
 • tourism and traditional handicrafts 
 • textile and apparel industry 
 • innovations and smart economy 
 • youth activities 
 • partnership development 

Проект "Преодоляване на пропастта"

Bridging the Gap по програма Трансфер на иновации на Леонардо Да Винчи

 

уеб-сайт: www.btgap.eu 

 

Водещ партньор: Bridging To The Furture(UK)BTF ,

Партньори:

 • Merseyside Expanding Horisons(UK),
 • Academy of Entrepreneurship (AKEP)
 • BUSINESS DEVELOPMENT FRIESLAND (NE) Business Development Friesland (BDF)
 • EVERIS (ES)
 • Бизнес инкубатор - Гоце Делчев

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Стратегическата цел на проекта «Преодоляване на пропастта» е да се разпространи модела “Свързване”, така че да е използваем и достъпен в целия ЕС. Затова целта е да се разработи, предостави и оцени пилотна програма, която да даде възможност да се разберат предизвикателствата на трансфериране на модела “Свързване”

Дейности по проекта

РП 1 - Управление на консорциума

Целта на РП1 е:

 • Да осигури стратегическия и оперативен успех на проекта
 • Да гарантира, че всички партньори работят ефективно заедно и че те се придържат стриктно към плановете и целите на проекта
 • Да гарантира, че партньорството произвежда възможно най-високо качество на трансфера на иновации

РП 2 - Анализ на нуждите и оценка

 • Целта на РП 2 е да се разберат напълно характеристиките и разнообразието на микро-предприемаческата екосистема на територията на ЕС като основа за трансфера на иновация и как тя трябва да бъде адаптирана, за да отговори на нуждите, установени в анализа.

РП 3 - Подготовка, Приспособяване и Трансфер

 • Целта на РП 3 е да създаде финални продукти (DVD, помагало и ръководство «Стъпка по стъпка») на проекта «Преодоляване на пропастта».

РП 4 - Пилотен проект и тестване

 • Целта на РП 4 е успешно да тества и приложи пилотна фаза на модела „Свързване – Европа“. Пакетът е предназначен да гарантира, че адаптираните и трансферирани продукти напълно отговарят на нуждите на бизнес инкубатори, обучители в професионално обучение и образование (ПОО), учащите и бизнеса.

РП 5 - Управление на качеството и оценяване

 • РП 5 има за цел да гарантира качеството на всеки етап от проекта, както и да направи оценка на развитието на проекта и напредъка му към постигане на целите. РП 5 ще гарантира, че качеството е вплетено в работните процеси: това означава, че измерението отгоре-надолу по отношение на формулирането на общите процедури и цели за качество се добавя към подхода отдолу-нагоре.

РП 6 - Разпространение и използване

 • Целта на РП 6 е да създаде добра информираност за резултатите на проекта на европейско равнище , за да се постигне умножаване на въздействието и последваща експлоатация на крайните продукти

 Ползите от проекта:

 • Създадени и подкрепени предприемачи
 • Фокусиране върху личните качества на предприемача
 • Използват се само практически научени уроци
 • Бизнес идеята е на второ място след личните качества

 

Projects

BI-GD's main approach for achieving the strategic objectives is project financing. That is why the organization focus most of it's resources and efforts in identifying needs, targeting, development and implementation of projects.

BI-GD has successfully implemented projects under the European Union Erasmus+, Leonardo da Vinchi Programmes, OPAC, PHARE CBC Greece - Bulgaria, IPA Bulgaria - Macedonia, INTERREG IVC.

Read more ...

Training

BI-GD has a  Vocational Training Centre and delivers vocational training for new qualification or the improvement of existing ones due to its accreditation of the NA for VET and the National Employment Agency to provide vocational trainings & key competences e.g: entrepreneurship, marketing & management, economics etc. 

Since 2009 BI-GD delivers e-training.
Over 2700 people have passed training in BI-GD through the years. 

Read more ...

Services

BI-GD services for improving competitiveness:

information  and contacts
trainings for SMEs& their employees and unemployed people with potential
consultancy and advising – enterprise managements, modernization, project development and management
micro-financing and fundraising for companies and organizations
web development and marketing promotion

Read more ...

BI-GD is member of:

 

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.