Новини

В новия брой на информационния бюлетин на Европейското партньорство за иновации "Селскостопанска продуктивност и устойчивост", май 2016, е публикувано интервю с Росица Джамбазова, директор на Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, посветено на подкрепата за нови селскостопански предприемачи в България: http://us7.campaign-archive1.com/

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.