Новини

Във връзка с изпълнението на проект CB006.1.31.050 „МРЕЖА ЗА ТВОРЧЕСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“, по програма Interreg-IPA CBC Programe Bulgaria – Macedonia CCI 2014TC16I5CB006Бизнес инкубатор – Гоце Делчев набира желаещи да се включат в дейностите. 

Целите на проекта са да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на регионалния бизнес чрез стимулиране на креативността сред младежи и читалища; да изгради капацитет у креативни предприемачи за разработване на креативни продукти и услуги; да създава предприемачески умения и нагласа и да насърчи изграждането на мрежа за креативно предприемачество.

 

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев стартира нов трансграничен проект „Мрежа за творческо предприемачество“, за да насърчи креативността на младите хора и читалищата, да изгражда капацитет за разработване на креативни продукти и услуги и умения да прераснат в творческо предприемачество и работа в мрежа. Ще се създадат 6 мобилни творчески работилници – 3 в гоцеделчевския регион и 3 в Струмица. В тях ще се развиват  практически  умения по създаване на филми и клипове, занаяти и изкуство, музикални продукти, изработване на маски и костюми и ще се акцентира върху възможностите за надграждането им в бизнес. Предстоят интересни креативен форум и панаир, интензивно обучение за добри практики в страна от ЕС и трансгранично изложение за създадените продукти и резултати.

 

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството проведе професионално обучение за придобиване на квалификация „Мазилки и шпакловки“ за регистрирани в ДБТ безработни лица. Обучението бе с продължителност 300 учебни часа.

В новия брой на информационния бюлетин на Европейското партньорство за иновации "Селскостопанска продуктивност и устойчивост", май 2016, е публикувано интервю с Росица Джамбазова, директор на Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, посветено на подкрепата за нови селскостопански предприемачи в България: http://us7.campaign-archive1.com/

Страница 1 от 2

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.