Новини

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев стартира нов трансграничен проект „Мрежа за творческо предприемачество“, за да насърчи креативността на младите хора и читалищата, да изгражда капацитет за разработване на креативни продукти и услуги и умения да прераснат в творческо предприемачество и работа в мрежа. Ще се създадат 6 мобилни творчески работилници – 3 в гоцеделчевския регион и 3 в Струмица. В тях ще се развиват  практически  умения по създаване на филми и клипове, занаяти и изкуство, музикални продукти, изработване на маски и костюми и ще се акцентира върху възможностите за надграждането им в бизнес. Предстоят интересни креативен форум и панаир, интензивно обучение за добри практики в страна от ЕС и трансгранично изложение за създадените продукти и резултати.

 

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството проведе професионално обучение за придобиване на квалификация „Мазилки и шпакловки“ за регистрирани в ДБТ безработни лица. Обучението бе с продължителност 300 учебни часа.

В новия брой на информационния бюлетин на Европейското партньорство за иновации "Селскостопанска продуктивност и устойчивост", май 2016, е публикувано интервю с Росица Джамбазова, директор на Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, посветено на подкрепата за нови селскостопански предприемачи в България: http://us7.campaign-archive1.com/

Семинарът по проект „Децентрализираното производство на енергия от малки фотоволтаични централи – достъпна и изгодна перспектива”, който се изпълнява от СПЕЕ – BG с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия Механизъм на ЕИП 2009 - 2014г и ще обсъди децентрализираното производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и тяхното приложение в домакинствата и бизнеса. Експерти по темата ще представят типови пред-проектни проучвания за изграждане на малки покривни фотоволтаични централи за еднофамилни, обществени и промишлени сгради с различна мощност и различни технологии за изграждане. Като част от проучванията ще бъдат представени индикативните разходи за изграждане на всяка система, срока за откупуване на инвестицията, прогнозното количество произведена енергия, както и типов бизнес план за 20 годишен срок на експлоатация на всяка система. На присъстващите ще бъде предоставен и изготвеният в рамките на проекта Практически наръчник „Малки покривни фотоволтаични системи“.

През месец септември предстои да бъдат осъществени посещения на фирми от приоритени отрасли за интелигентна специализация в съседни трансгранични региони като част от  "Трансграничен обмен на опит и добри практики чрез мобилност на бизнес общности” по проект: № B3.32.02 "План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите" .

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.