Покана за семинар “Добри европейски практики”

Уважаеми представители на Общинска администрация, неправителствения сектор и читалища и бизнес подкрепящи организации от община Гоце Делчев,

 

Каним ви на следващия етап в изграждането на местен капацитет - двудневен семинар Добри европейски практики на 29-30.04.2009 г. в гр. Гоце Делчев в залата на хотел “Валентино”.

Обучението включва основните теми: 

1. Добри български и европейски практики по изграждане на партньорства

2. Успешни партньорски проекти в икономическата и социалната сфера

3. Привличане на нови партньори и съмишленици

Методиката включва: кратки, конкретни и структурирани презентации, интерактивни модули и обмен на опит, работа в групи, дискусии, решаване на практически задачи, директно прилагане на наученото на практика.

Водещ експерт: Крис Харис – директор на Арджентикс Великобритания,  с диплома от Оксфорд и следдипломна квалификация  по градско и регионално планиране от Ковънтри, с 20 години опит в ефективно използване на структурните фондове на ЕС и изграждане на партньорства, проекти по мениджмънт на инвестиции и икономическо развитие в България, Латвия, Чехия, Испания, Холандия, Бразилия, Китай и др.

Постигнатите резултати от вече реализирани проекти в други страни на ЕС, извлечените поуки и преодолени трудности, натрупания чужд опит на партньорства може да ни послужи

§  практическия положителен ефект другаде можем да ползваме като го приспособим към нашите условия и цели

§  учейки се от чужди грешки да се стремим да ги предвидим и избегнем

Предварителната програма е приложена. Ще е интересно и полезно.

 

В процеса на изпълнение на проекта за повишаване на капацитета са предвидени и конкретни консултации и работа с НПО на българските и чуждестранни експерти.

 

Целта е  изграждане на ефективно работещо партньорство между структурите на гражданското общество: НПО и читалищата от общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча и общинските администрации в регион Гоце Делчев за постигане на устойчиво икономическо развитие и заетост.

Реализира се по проект “Успешно партньорство за развитие на регион Гоце Делчев” по Оперативна програма Административен капацитет, подприоритет 2.3. Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество.

            Водеща организация: Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството  и Партньор: Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев

 

Моля да потвърдите участие до 15 ч. на 28.04.09 на тел. (0751) 60404, 0884787373 или e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

С уважение:

Росица Джамбазова

Директор, Бизнес инкубатор-Гоце Делчев

Програма на семинар “Добри европейски практики”