Програма и указания на семинар "Споделяне на организационен опит и разработване на стратегия за развитие на неправителствена организация”

Предварителна програма

обучениеСподеляне на организационен опит и разработване на стратегия за развитие на неправителствена организация

 на 13-14.03. 2009 г. в Гоце Делчев

хотел Валентино

 

Време

Модул

Вид представяне

 13.03.09

 

 

9:00-9:30

Регистрация на участниците

Материали, подготвени от участниците

 

9:30-9:45

Представяне на участниците и целите на обучението

 

 

9:45-9:55

Представяне на проект «Успешно партньорство за развитие на регион Гоце Делчев»

 • Реализирани дейности до момента
 • Обобщение на обученията досега
 • Как ще се разработват стратегиите на организациите

Кратко обобщение

 

 

9:55-10:10

Кратки указания за представяне опита на организацията. Критерии за оценка

Въведение

10:10-11:15

Представяне опита на 4 НПО

Краткa презентация -споделяне на опит , Въпроси и отговори

11:15-11: 30

Кафе пауза

 

11:30-12:30

Представяне опита на 3 НПО и стратегии за развитие на НПО

Краткa презентация -споделяне на опит , Въпроси и отговори

12:30-12:45

дискусия

Интерактивна част

12:45- 13:45

Кетъринг

 

 

14:00-15:30

Представяне опита на 4 НПО

Краткa презентация -споделяне на опит , Въпроси и отговори

15:30-15:45

Кафе пауза

 

15:45-17:00

Представяне опита на 4 НПО

Стратегии, които прилагат успешно

Краткa презентация -споделяне на опит , Въпроси и отговори

17:00-17:30

Обобщение на деня

 

Интерактивна част

14.03.09

 

 

9:00-10:30

Представяне опита на 5 НПО

Какви стратегии ше изберат

Краткa презентация -споделяне на опит , Въпроси и отговори

10:30-11:45

Кафе пауза

 

11:45-12:30

Кое от споделения опит можем да приложим в нашите организации

Интерактивна част- работа в групи

12:30- 13:45

Кетъринг

 

 

13:45-14:00

Участниците гласуват и определят водещите 3 представяния на организациите

Интерактивна част -

14:00-15:00

Разработване на програма и графика за стажуване в организации

Определяне кои организации ще разработват стратегиите с помощта на експертите по проекта

Интерактивна част – работа в групи

15:30-15:45

Кафе пауза

 

15:45-16:45

Представяне на програмата и графика и рабатата на групите

Практика

16:45-17:00

Обобщение на обучението. Обратна връзка от участниците. Следващи етапи

 

 

 

 

Указания

за подготовката и представянето на опита на участниците - организации

 1. Всяка организация разполага с максимум 10 минути за представяне (презентация) и 5-10 минути за въпроси и отговори
 2. Може да подготвите своето представяне по избор по някоя от темите:
 •  Организационен опит на моята организация”: Може да бъде мотивация на екипа ни или работа с основните ни целеви групи, или добри практики от управление и маркетинга на НПО
 • Успешни наши стратегии за развитие”
 • Най-успешният ни проект или инициатива”
 • Как привличаме партньори и съмишленици
 • ако предпочитате друга тема, моля съгласувайте я с нас
 1. Моля прилагайте наученото за презентационните и комуникационни умения: кратка и ясна презентация, ясно и разбираемо послание, кое е най-важното - подчертайте го; предизвикайте и задръжте интереса, убедете всички да гласуват за вашето представяне. Сега имате възможността да направите отличен маркетинг и промоция на организациите ви!
 2. Няма ограничения за начина на презентацията ви – използвайте въображението си!
 3. Ако някой има нужда от компютър, може да използва компютърната зала на Бизнес инкубатора
 4. Бихте могли да подготвите и раздадете допълнителни материали на вашата организация като брошури, кратко представяне на интересни инициативи.
 5. Ако имате въпроси питайте
Успех на всички!