Уважаеми представители на непрвителствения сектор, бизнеса, общински администрации,

Моля за Вашето

...

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството,Сдружение на

...

Уважаеми представители на Общинска администрация, неправителствения сектор и читалища и бизнес подкрепящи организации от община Гоце

...

Уважаеми представители на непрвителствения сектор и читалища
от гоцеделчевския регион,

Каним ви на обучение “ Презентационни и комуникационни

...