Софтуер - дарение за НПО от ТехСуп България

Програма ТехСуп България (www.techsoup-bulgaria.org) подпомага неправителствени организации като предоставя безвъзмездно софтуер срещу много ниска административна такса, като по този начин помага използването по най-добрия начин на информационните и комуникационни технологии. Дарението на технологични продукти дава възможност на НПО да пренасочат средства от и без това малките си бюджети към други програмни дейности.

Лицензиран софтуерен продукт на Майкрософт като дарение могат да получат организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в обществена полза или читалища, вписани в регистъра на читалищата.

Още за допустимостта на кандидатите може да бъде намерена на следните връзки:

Помощ при избор на Предлаганите продукти може да се получи директно от сайта на програмата.

За да получат дарение лицензиран софтуерен продукт, гражданските организации  трябва да направят регистрация на своята организация на адрес www.techsoup-bulgaria.org., след което могат да поръчат желаният от тях софтуер. Организациите е необходимо да заплатят под формата на дарение минимална сума за разходите свързани с доставката на заявените продукти.