Общински форум “Основни проблеми и приоритети за развитие в община Гърмен”

 

DSC00007

На 24.03.2009 г. в община Гърмен се проведе Общински форум “Основни проблеми и приоритети за развитие в община Гърмен” по проект „Успешно партньорство за развитие на регион Гоце Делчев”. Фасилитатор на форума бе Иван Здравков.

 

 

Росица Джамбазова, директор на Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, представи резултатите от проучването на общината, след което участниците имаха възможност да задават въпроси и да дискутират резултатите. Като следваща стъпка от работния процес, на участниците беше поставена задача да анализират и  определят основните проблеми и приоритети за развитието на общината, като се работеше по групи.

Сред проблемите  и приоритетите, идентифицирани от групите бяха:

  • Инфраструктурата – В и К, пътища, зелени площи, тротоари;
  • Повишаване капацитета на работещите в трите сектора основно за разработване на проекти;
  • Предоставяне на качествени услуги от страна на работещите в общинска администрация, НПО и бизнеса;
  • Развитие на съвместни проекти и партньорска мрежа между трите сектора;
  • Туризъм;
  • Финанси – достъп до програми и оборотни средства;
  • Селско стопанство;
  • Капацитет по отношение на умения за маркетинг и мениджмънт
    DSC00022

Резултатите бяха обобщени по следния начин:

Приоритетни проблеми – туризъм, селско стопанство и благоустройство.

Насоки за преодоляване – развитие на капацитет; подобряване на инфраструктурата; развитие на партньорски стратегии и проекти; осигуряване на финанси.

Участниците във форума изразиха желание да вземат участие и да работят заедно в следващите етапи предлагани от проекта – разработване на партньорски стратегии и развитие на Общинска партньорска мрежа.