Трансгранична В2В /бизнес/ среща на фирми от сектор Производство на облекла

banskill3Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството и Гръцката асоциацията на модните индустрии SEPEE

организират трансгранична В2В /бизнес/ среща на фирми от сектор Производство на облекла

Място на провеждане: хотел Капсис, Солун, Гърция

Време на провеждане: 19 февруари 2014 г. от 10 до 17 ч.

Целта на срещата е да се насърчи създаването на нови бизнес контакти, коопериране и изграждане на партньорства на български и гръцки предприятия от сектора като се организират индивидуални срещи между потенциални партньори. Осигурен е превод.

Няма такса за участие. Необходима е предварителна регистрация на фирмите за ефективно организиране на двустранните срещи на потенциални партньори.

Фирмите могат да вземат участие и във Финалното събитие на 18 февруари по проект „Интегрирана програма за повишаване уменията на човешките ресурси в модните индустрии и подкрепа мобилността на заетите в трансграничния регион”, акроним „Умения в модата“ на което ще се представят: резултатите от проекта, услугите в подкрепа на фирмите от сектор облекла и мода, възможностите на уеб портала за търсене и предлагане в сектора и изграждане на партньорства и коопериране.

 

 

 

SEPEE поема разходите за нощувка на 18.02.2014 на 17 български фирми, производители на облекла, които търсят партньорство.

Заинтересованите български фирми, производители на облекла, могат да поискат, попълнят и изпратят формуляр за регистрация до Бизнес инкубатор – Гоце Делчев до 07.02.2014 на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или факс 0751 60403.

Повече информация може да получите в Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 12 или тел. 0751 60404, 0884 787373

 

Събитията се организират по проект “Интегрирана програма за повишаване уменията на човешките ресурси в модните индустрии и подкрепа мобилността на заетите в трансграничния регион” с акроним Умения в модата /Skills in Fashion/, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие /ERDF/ и Националните фондове на Гърция и България.

Партньор по проекта: Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йонна 12, тел. 0751/60404, 0884787372