Регионален форум в Югозападен регион за планиране на ФГУ

Във връзка с предстоящото стартиране на процеса на планиране на местно и регионално ниво и мястото на гражданите и гражданските организации в него, Форум Гражданско Участие (ФГУ) организира провеждането на регионален форум в ЮГОЗАПАДЕН регион за планиране. Той ще се проведе на 6-7 март 2012 г, в Благоевград, хотел Езерец. Целта е да се направи преглед на постигнатото от ФГУ и гражданските организации до сега и да се представят предстоящите етапи на планиране, като всеки определи ролята си в тях.

Форумът се провежда със съдействието на Балкански Тръст за демокрация, Фондация “Работилница за граждански инициативи” и Институт Отворено общество – София.

 

Покана за участие във форума

Програма на форума