Участие на директора на Бизнес инкубатор - Гоце Делчев във Втория международен форум за жени предприемачи

На 19-20 ноември в София ще се проведе Вторият международен форум за жени предприемачи. Росица Джамбазова, председател на Националната мрежа за бизнес развитие ( асоциацията на 42 бизнес инкубатори и бизнес центрове, създадени и работили по национален проект JOBS) ще направи презентация на тема „Предизвикателствата пред жените предприемачи в малкия и среден бизнес”. Ще представи опита на членовете на мрежата в подкрепа на жените предприемачи особено в творческите индустрии, устойчив туризъм и селски райони и производство на местни продукти, предизвикателствата, с които се справят предприемачките сега, възможности за развитие и сътрудничество като например развитие на система за менторство.

Презентацията включва и част от изводите и препоръките на международен проект на инфоДев на Световната банка в 5 региона в света, включително Източна Европа и Централна Азия за проблемите, предизвикателствата и възможностите за женско предприемачество и бизнес инкубиране за жени-предприемачки.

Програмата на форума - programa.pdf.