Член на партньорската мрежа с проект в сферата на технологиите за създаване на облекло

 

5000548

Неврокопска професионална гимназия “Димитър Талев”, член на партньорската мрежа изпълни проект “Развитие на образователин ресурси за основните шивашки техники в сферата на технологиите за създаване на облекло” по програма “Учене през целия живот”, Секторна програма “Леонардо да Винчи - Партньорства”. Участието на професионалната гимназия се дължи на съдействието на Бизнес инкубатора за създаване партньорски взаимоотношения с обучителни организации от Германия и Турция.

 

 

 

 

 

 

IMG_2138
DSC0033

Разработените обучителни материали – продукти на проекта могат да бъдат успешно прилагани в образователния процес. Ценна е възможността да се сподели и придобие опит и да се сравни качеството на професионалното обучение в Германия, Турция и България. След направената равносметка българските участници със задоволство споделят, че в НПГ “Димитър Талев” се придобиват знания на европейско ниво.

Наученото по време на обученията за изграждане и развитие на партньорства и работа в партньорска мрежа по проект “Успешно партньорство за развитие в регион Гоце Делчев” бе директно приложено от представителите на партньорската мрежа в установяване и реализиране на международните партньорства.