Отново възможност за повишаване на професионалната квалификация и ключовите компетенции на работещите по програма “Аз мога” в Бизнес инкубатор – Гоце Делчев

 

DSC00059en

От 1 септември в Бюрата по труда отново започна набирането на заявления за професионални обучения или ключови компетенции за работещи по програма “Аз мога” на ОПРЧР. За региона на Гоце Делчев одобрените кандидати могат да се обучават в Бизнес инкубатор - Гоце Делчев.

 

Центърът за професионално обучение към Бизнес инкубатор – Гоце Делчев има дългогодишен опит в курсовете за професионално квалификация и обучение за придобиване на ключови компетенции. Предлагайки качествено, резултатно ориентирано обучение в различни сфери, съобразено с изискванията на пазара на труда  е високо ценен както от обучаемите, така и от работодателите.

До сега в центъра по програма “Аз мога” са завършили успешно

 35 души и се обучават още 59 по компютри, английски език и оперативно счетоводство. Програмите на курсовете са оптимизирани и модерни, преподавателския състав е високо квалифициран. Курсистите изтъкват, че са доволни от възможността да избират удобно за тях време за посещение, групите са малки, а условията комфортни. В допълнение всички получават безплатни учебни материали.

 

 

DSC00090en
За желаещите да се обучават Бизнес инкубатор – Гоце Делчев предлага избор между редовна форма и дистанционна форма, чрез он-лайн платформа за обучение.

 

Срокът за подаване на заявленията е 30 септември 2010.