Успешно реализиран проект на читалище “Изгрев” – с. Баничан – следствие на работата с неправителствените организации, членове на партньорската мрежа

 

P1430479

Една година след приключване на проект “Успешно партньорство за  развитие на регион Гоце Делчев”, една от включилите се като бенефициент неправителствени организации  - читалище Изгрев – с. Баничан реализира проект за съхраняване на културното наследство на селото. Идеята за проекта бе представена още по време на обученията по проект “Успешно партньорство за  развитие на регион Гоце Делчев”. В резултат на детайлното обсъждане, практическото обучение и консултирането с експертите и обучителите, тя се избистри и разви. Членовете на партньорската мрежа продължиха работата си в тази насока, целейки чрез представяне на ценното от културата и традициите си, да създадат атрактивен туристически продукт – механизъм за устойчиво развитие.

 

 

 

 

 

P1430490

“Плетените чорапи на Баничан – вълшебство от красота и изкуство” е осъществен с помощта на Национален фонд “Култура”. По проекта е направено проучване на занаята - автентични местни техники за ръчно плетене и модели на чорапи от селото и са обучени 10 млади момичета и жени да изработват традиционните модели чорапи.. Интересно е, че е открит още един забравен модел чорапи и едно неизвестно наименование на модел чорапи. Създадени са 11 нови продукти със съвременна функционалност и традиционни елементи. Създадена е етнографска изложба към читалището със старинни експонати. Издадени са книжки с легенди, песни, гадания, наричания и вярвания от с. Баничан и дипляни и филм, представящи плетенето на чорапи. Една иновативна идея за представяне на местното културно наследство е пресъздаването на моделите чорапи във вид на пъзел. Друг подход за приобщаване на младото поколение към традициите е проведения събор на народното творчество за деца “Звездичките”, който е с намерението да се превърне в международен.