Членове на Партньорската мрежа с нов европейски проект

 

DSC09325

Сдружение „Обществен съвет по образование в община Гоце Делчев” (ОСО) изпълнява нов проект под надслов "ЗАЕДНО В ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА” по програма “Младежта в действие” на ЕС.

Цел на проекта е да се стимулират и подкрепят младите хора да участват активно в обществения живот на местно, регионално, национално и международно ниво чрез средствата на демокрацията.

 

Партньори по проекта са организации с разнообразно поле на действие – училища, неформални групи, НПО, младежки предприятия и университети от България, Белгия, Румъния, Латвия и Великобритания.

 

Всеки участник ще има възможност да погледне през призмата на демокрацията както себе си като личност, така и участието си в едно общество, което е способно да формулира цели и приоритети, да се бори за тяхното осъществяване със средствата на демократичното гражданство и ЕС.

 

В началото на месец юни бе осъществено подготвително посещение на ОСО в Белгия. То помогна на местната НПО да осъществи важни връзки с новите си европейски партньори. Това взаимодействие е особено ценно за бъдещата работа на Обществения съвет по образование с най-уязвимите слоеве на обществото - децата и младите хора.

Предстои партньорска среща в град Гоце Делчев в периода 13.07. – 20.07.2010 г., на която чрез презентации и уъркшопи ще бъдат обсъдени теми като „ЕС и активно участие на младежите”, „Демокрация и бедност”, “Вземане на свободни и демократични решения в една общност”.

Придобитият опит ще бъде споделен и разпространен не само сред всички останали партньори по проекта но и към местните общности.

Общата стойност на проекта е 31 161,22 евро, като 35% е лично съфинансиране от участниците в него.