Успешно приключване на първия курс по ваучерната система в Бизнес инкубатор – Гоце Делчев

 

DSC00066comp

Успешно приключи първото обучение, проведено от Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството по програма “Аз мога” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Обучението бе по ключова компетентност – Дигитална компетентност с тема “Работа с електронни таблици – MS Excel”. В курса се включиха 7 самонаети и работещи по трудов договор лица, получили ваучер за обучение. Отзивите им при приключването на курса са изключително добри, заради практическите умения и знания, които могат веднага да приложат в ежедневните си служебни дейности. Така са повишили собствената си ефективност и  конкурентоспособността на организациите, в които работят.

 

 

 

Близо 100 човека се обучават в момента в Бизнес инкубатор – Гоце Делчев по ваучерната система “Аз мога”. Текат обучения по ключови компетентности: компютърна грамотност, английски език, инициативност и предприемачество и професионална квалификация: оперативно счетоводство. Информация какви обучения се предлагат може да намерите на www.bi-gd.org

 

Освен по програмата за заети и самонаети “Аз мога”, Бизнес инкубатор – Гоце Делчев e  лицензиран да извършва обучение и по програмите “Адаптивност” – за заети лица на непълен работен ден и “Развитие” – за безработни на ОП “Развитие на човешките ресурси”.