Проекти и дейности на членове на партньорската мрежа

DSC00009

 

“Плетените чорапи на Баничан – вълшебство от красота и изкуство” - това  е звучното име на новия проект на читалище “Изгрев” с. Баничан, с който искат да съхранят един отколешен занаят – плетачеството, да го представят по съвременен и атрактивен начин на общността в региона. Фокусът е  автентичният занаят и младото поколение - възпитанието му в преклонение и уважение към традиции, бит, култура.

 

 

 

Целите на проекта са:

 1. Да стимулира устойчивото развитие на Баничан чрез ефективно използване на богатото културно наследство, съхранена природа и човешки ресурс.
 2. Да насърчи развитие на местен капацитет за създаване на еко и културни продукти и промоция на селото като атрактивно място за алтернативен и културен туризъм.
 3. Да се установят и поддържат трайни и ефективни партньорства със сходни местни и международни организации

 

  Определените  от НЧ “Изгрев”основни дейности:

 1. Подготовка и набиране информация за занаята.
 2. Обработка на материалите за изработване на плетивата.
 3. Овладяване на различни техники за плетене – на пет куки, за кит и ресни и др.
 4. Провеждане на промоционни събития:
 • Издаване на цветни книжки и мозайки/ пъзели с всички видове баничански чорапи и изделия с различни мотиви от плетивата;
 • Изложба “Красота сътворена с душа”;
 • Детски събор на народното творчество “Звездичките”, с участие и на деца с увреждания;
 • Конкурс за най-малки ученици “От сандъка на баба”;
 • Конкурс за “Най-, най-“, в който експонатите трябва да притежават уникална черта, с цел откриване на най-старите и характерни предмети използвани в занаята.

 

Очаквани резултати и продукти:

 • Запазване старинните образци като ценност за бъдещите поколения. Чрез филмиране ще се съхрани техниката и технологията на плетачеството, а филмът ще се използва и като промоционен и маркетингов инструмент.
 • Възможност за участниците и жителите на селото да преоценят културното наследство на своето родно място, неговата перспектива и насърчаване интереса на младите.
 • Споделяне на ресурси и запознаване на младежите от различни общини с културното наследство на с. Баничан чрез прилагане на иновативен метод - мобилна изложба.
 • Засилване интереса към плетачеството с цел прилагането му в ежедневието и използването му като източник на нови идеи, предприемачески умения и допълнителен доход.
 • Стимулиране използването на естествени материали в днешния бит и облекло.
 • Възможности за приходи чрез реализация на продукти, които да се използват за дофинасиране на следващи издания на детския събор и привличане на участници от Република Гърция и Република Македония.

Партньори:

            Партньори в проекта, резултат от установеното отлично сътрудничество са членове на партньорска мрежа в регион Гоце Делчев: ОДЗ “Джани Родари” – гр. Гоце Делчев; ОУ “Паисий Хилендарски”; Читалище “Искра” – с. Гърмен; Читалище “Кирил и Методий”, с. Сатовча; в-к Хроника и КТ “Алома” – гр. Гоце Делчев.

 

Проектът напълно съответства на стратегията на Читалище “Изгев”, с. Баничан, разработена по проект „УСПЕШНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, реализиран от СНЦ “Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, ЦПП” и прилага усвоените знания и умения.