Екип на проекта

Ръководител проект

Росица Джамбазова   e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 • Практически опит в разработване, управление и моноторинг на проекти
 • Опит в изграждане на партньорства , привличане на заинтересовани страни
 • Опит от работа в екип  с международни партньори и експерти
 • Обучение на целеви групи: общини, НПО, фирми и безработни

Координатор за община Гоце Делчев и връзка с другите координатори

Снежана Джугданова    e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 • Практически опит в разработване, координиране и мониторинг на проекти
 • Обучение на целеви групи: общини, НПО, фирми и безработни
 • Опит от работа в екип  с международни партньори и експерти

Координатор за общини Хаджидимово и Гърмен

Димитър Христов  e-mail: h This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 • Изграждане на партньорства
 • Привличане на експерти
 • Взаимодействие с национални организации и сдружения

Координатор за община Сатовча

Емилия Кастаманова    e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 • Практически опит в разработване, координиране и мониторинг на проекти

Счетоводител

Тома Мачев   e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 • Практически опит в проектно бюджетиране, финансов контрол и мониторинг
 • Финансов консултант по лизингова схема
 • Бизнес консултация на фирми
 • Бизнес планиране

Технически сътрудник

Екатерина Попова   e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Практически опит в администриране на проекти и осъществяване на технически дейности
 • Обучение на безработни лица и фирми

Поддръжка на уеб-сайт

Наташа Заранкова   email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Разработване и поддържане на уеб-сайтове
 • Компютърни обучения, обучения по презентационни и комуникационни умения
 • Координатор обучения

Водещи експерти

Крис Харис – Арджентикс     http://www.argentix.co.uk

 • 20-годишен опит в работа с Правителствата на Великобритания и Шотландия и Европейската комисия по Европейска Регионална политика  и Структурни фондове, Управление на програмите  към Структурните фондове за Шотландия в периода 1991 – 2006.
 • Разработени планове и проекти
 • Привлечени над  150 милиона € от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.
 • Работи с организации с разнообразни сфери на дейност от икономическия и социалния сектор.
    
  Юън Рамсий   e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 • 20 годишен опит в развитие на бизнес и финансиране във Великобритания, ЕС и Северна Америка
 • Работил с над 150 НПО при разработване на бизнес план и кандидатстване за финансиране
 • Ръководител на проекти, разработвал стратегии и планове за различни социални сектори и сектори на икономиката.

 

Йоланда Велкова   e-mail: y This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 • Разработване, изпълнение и координиране/управление на проекти (двустранни, многостранни, национални, международни; европейски и американски). Оценка на проекти. Мониторинг и оценка на изпълнението на проекти.
 • Опит в провеждането на изследвания на малките и средните предприятия и на съществуващия потенциал за развитие. Опит в оценка на потребностите; развитие на общностите и общините; развитие на организации с нестопанска цел; кампании за промоция; разнообразяване на услугите, предоставяни от нестопански организации; проучване на нуждите от обучение, разработване на обучителни програми и материали и организиране и провеждане на обучения; работа в мрежа.
 • Участие в създаването на НПО, вкл. на структури в подкрепа на бизнеса и местното развитие.
 • Опит в изграждане на междуетническо и междусекторно сътрудничество.
 • Обучител и фасилитатор.
 • Член на Българската асоциация по управление на проекти.

Ема Енева      e-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 • Познаване на националното и международно законодателство в областта на околната среда и земеделието
 • Практически опит и познаване на  регионалното и местно развитие
 • Познаване на финансиращите програми действащи в момента в България и Националната референтна рамка, Програмата за развитие на селските райони
 • Мотивиране на заинтересованите страни за участие в ПЧП
 • Опит в разработване на насоки за грантови схеми, оценяване на проектни предложения и управление на проекти
 • Опит в организиране и провеждане на работни срещи и семинари, модериране на дискусии, организиране и провеждане на обучения за заинтересованите страни
 • Регионален ръководител за регион Западни Родопи

Иван Здравков      e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 • Работа в мрежи и развитие на партньорства;
 • Развитие на общности;
 • Организационно развитие – Развитие на човешките ресурси, Стратегическо планиране, Развитие на екипи, Лидерство, Управление на промяната;
 • Подготовка, управление и изпълнение на тренинг програми и консултации – Организационно развитие, УЧР, Стратегическо планиране, Изграждане на екипи,
 • Управление на проекти, Набиране на средства, Работа с медии и обществеността, Работа с доброволци, Фасилитация и водене на работни срещи, Застъпничество,
 • Развитие на общности, Форми на гражданско участие, Маркетинг за НПО, Преговори, Управление на конфликти;
 • Разработване и управление на проекти.