Проведено бе обучение „Управление и маркетинг на организации с нестопанска цел”

 

DSC00023

На 24 и 25 март 2009 г.,  в гр. Гоце Делчев бе проведено обучение „Управление и маркетинг на организации с нестопанска цел”. участваха 31 представители на юридически лица с нестопанска цел от общините Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово.

 

 

Беше представена презентация за управлението на НПО – модели на управление, функционални области на управление и анализ на средата.

 

Read more: Проведено бе обучение „Управление и маркетинг на организации с нестопанска цел”

Проведено обучение на тема “Споделяне на организационен опит и разработване на стратегия за развитие на НПО”

DSC00052

Обучението за споделяне на организационен опит се проведе на 13-14 март 2009 г. в хотел „Валентино” – гр. Гоце Делчев. В нея участваха различни организации от четирите целеви общини, които споделиха много интересен и полезен опит за изпълнените от тях проекти и дейности за осъществяване на мисията на организациите им и за постигане на поставените стратегически цели.

По време на обсъжданията пролича разликата в капацитета на различните организации, както и особено голямото значение на инициативността и креативността на техните ръководители.

Read more: Проведено обучение на тема “Споделяне на организационен опит и разработване на стратегия за...

Проведено бе обучение “Презентационни и комуникациони умения на неправителствени организации”

 

На 19 и 20 февруари в гр. Гоце Делчев бе проведено обучение “Презентационни и комуникациони умения на неправителствени организации”.
Участваха 25 участници - представители на НПО от общините Сатовча, Хаджидимово, Гърмен и Гоце Делчев. Обучението беше изключително практически насочено.

Read more: Проведено бе обучение “Презентационни и комуникациони умения на неправителствени организации”