Проведено обучение на тема “Споделяне на организационен опит и разработване на стратегия за развитие на НПО”

DSC00052

Обучението за споделяне на организационен опит се проведе на 13-14 март 2009 г. в хотел „Валентино” – гр. Гоце Делчев. В нея участваха различни организации от четирите целеви общини, които споделиха много интересен и полезен опит за изпълнените от тях проекти и дейности за осъществяване на мисията на организациите им и за постигане на поставените стратегически цели.

По време на обсъжданията пролича разликата в капацитета на различните организации, както и особено голямото значение на инициативността и креативността на техните ръководители.

Селски читалища (например Народно читалище „Искра” от с. Гърмен) са осъществили поредица от проекти, с които са спечелили доверието и са допринесли реални ползи за местната общност. В същото време други организации не са толкова активни главно поради липсата на готовност у техните ръководители да отговорят на съвременните изисквания за инициативност и иновативност.

DSC00030
DSC00016

По време на обсъжданията се открои необходимостта от следване на определен план за постигане на определени цели – т.е. разработването на проекти да следва логическата линия на развитие на организацията и нейния капацитет. Именно в тази насока беше предложено на желаещите организации да разработят свои стратегически планове, като в тази дейност бъдат подпомогнати чрез предоставяне на консултации.

Всички организации получиха възможност да обменят опит със свои колеги чрез своеобразни „стажове” (посещения и участие в работата на избрана организация).