Проведени бяха семинари “Добри европейски практики” в регион Гоце Делчев

Семинарите на тема “Добри европейски практики” бяха проведени в както следва: с. Сатовча 22-23.04.2009; гр. Хаджидимово - 24-25.04.2009 г; с. Гърмен – 27 -28.04.2009 и в гр. Гоце Делчев - 29-30.04.2009 г.

 Представянето на добри европейски и български практики бе предназначено да помогне на общностите в Гоцеделчевския регион да развият умения и капацитет, необходими за разработване и добро управление на стратегии/проекти за повишаване стандартите на живот, благосъстояние и заетост.

 

DSC00006
DSC00019

На участниците бе разяснена политиката на ЕС за прилагане на принципите на партньорството, а именно за правителства на страните членки на ЕС и европейските институции от средата на 90-те години работата в партньорство става организационна стратегия, силно представена в повечето европейски политики. Идентифицирани бяха ползите от работата в партньорство и се представиха ключови принципи на ЕС в добрите практики:

  • Отговорностите трябва да бъдат ясно определени и разпредели между тези, които планират; тези, които управляват мерките и тези, които правят плащанията.
  • Необходими са информационни мрежи, за събиране и изпращане на информация за мониторинг.
  • Повишаване на отговорността на всички, които са включени в процеса за подобряване на прозрачността на финансовите потоци;
  • Обхватът на инициативата трябва да разшири, за да се подобри ефикасността и се опростят процедурите
  • Ключовите принципи на работещото партньорство са: отвореност, доверие и почтеност, съгласувани споделени цели и ценности, постоянна комуникация между партньорите

При възникване на проблеми за да може да се реагира адекватно бяха детерминирани основните пречки и решенията им.

Бяха представени конкретни примери за партньорски взаимоотношения в ЕС. Многобройните примери за партньорства представени на участниците ги убеди в смисъла на партньорските взаимоотношения.