Проведен е семинар “Работа в партньорска мрежа”

Приключи семинар Работа в  партньорска мрежа”. Той се проведе както следва в общините:

  • На 15 - 16. 05.2009  - Хаджидимово
  • На 19 - 20. 05.2009  - Сатовча
  • На 26 - 27. 05.2009 – Гоце Делчев
  • На 28 - 29. 05.2009 -  Гърмен

 

IMGP2036
DSC00045

На семинара бе представена и обсъдена концепцията за групово решаване на проблемите на общността.  Във всяка от общините бе направен анализ на проблемите и определяне на целите като се разработиха “Дърво на проблемите ”и „Дърво на целите”.

 

 

 

 

 

Анализът на заинтересованите страни и ресурсите започна с идентифициране на бизнес организации и лица, местни власти, неправителствени организации, за които представлява интерес съответната идея, както и определяне на ресурсите на съответните организации.

Дейностите по развитие на партньорската мрежа включваха обсъждане на принципите на партньорската мрежа, съставяне на контактни групи на партньрската мрежа и съставяне на план за действие на мрежата.