Проведено бе обучение „Управление и маркетинг на организации с нестопанска цел”

 

DSC00023

На 24 и 25 март 2009 г.,  в гр. Гоце Делчев бе проведено обучение „Управление и маркетинг на организации с нестопанска цел”. участваха 31 представители на юридически лица с нестопанска цел от общините Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово.

 

 

Беше представена презентация за управлението на НПО – модели на управление, функционални области на управление и анализ на средата.

 

 

 

След което групово участниците направиха и представиха SWOT анализ на виртуална организация, която се базираше на съществуваща или желана структура. Беше обхваната и важната тема за стратегическото планиране – ползи, цикъл, етапи, като обучаемите отново групово в практическо задание се опитаха да определят стратегическите цели на организацията, както и стратегиите за постигането на поне една от тези цели и дейностите, чрез които да бъдат изпълнение стратегиите. Направена бе презентация за управленските задачи и умения, управлението на хората, разликата между екип и работна група и начините за успешно управление на екип. Засегнат бе и въпросът за мотивацията на хората и различните начини за мотивиране.

Във вторият ден от обучението бе представена презентация за маркетинга на НПО и за маркетинговата стратегия и представяне на петте стъпки на маркетинга. Беше обсъдено поставянето на маркетингови цели, беше дискутирана необходимостта от поставяне на имиджови цели и начините за постигането им. Друга важна тема на срещата бе позиционирането на организацията. Тя беше подкрепена от разказ за проблемите с позиционирането на присъстваща организация и начините, по които тя е постигнала успех.

DSC00057
DSC00011