Проведено бе обучение “Презентационни и комуникациони умения на неправителствени организации”

 

На 19 и 20 февруари в гр. Гоце Делчев бе проведено обучение “Презентационни и комуникациони умения на неправителствени организации”.
Участваха 25 участници - представители на НПО от общините Сатовча, Хаджидимово, Гърмен и Гоце Делчев. Обучението беше изключително практически насочено.

На участниците беше представени най-важните характеристики и умения, които е необходимо човек да притежава като предварителни познания и подготовка преди да започне да подготвя презентация - подготовка и структура на презентацията, избор на средство за презентиране, ключови умения на презентатора, спазване на правилата за презетиране, значение на предварителната подготовка и др. важни неща за създаване на ефектна и ефективна презентация. Самите обучаеми бяха включени в практически задачи и ролеви игри за прилагане на наученото и трениране на презентационните умения. Добър опит в разработването, представянето и в екипната работа получи всеки един от тях чрез групово презентиране на реална присъстваща НПО.

DSC00024

 

Впечатлението и коментара на обучителите беше, че за краткото време, с което разполагаха участниците се бяха справили много добре и бяха успели да включат всичките си общи и придобити за деня познания, за да направят едни добри презентации, които принципно се доближаваха до класическия вид на презентациите.

Вторият ден от обучението бе посветен на изграждане на ефективна комуникация и комуникационни умения и взаимоотношение и партньорство с медиите. Отново след тематичните презентации на обучителите се премина към дискусия. На участниците беше възложена задачата да разработят стратегия за работа с медиите на принципна НПО с цел създаване на положителен медиен имидж на НПО. Като логично продължение на тази задача се премина към ролеви игри и практически задачи по групи за подготовка и след това представяне на Интервю по ключов за общността въпрос, Пресконференция, медиен план и Организация на важно събитие. Бяха поканени нарочно за целта представители на местните медии, които направиха своите коментари и препоръки към участниците – как да представят своите дейности от гледна точка на създаване на новина, предизвикване на медиен интерес, създаване на положителен социален имидж на организациите и др.

DSC00029

DSC00043