Проведен бе семинар “Развитие на партньорства”

Алистър Самърс - британски експерт води семинара

На 16 и 17.07.2009 г. се проведе обобщителния семинар по проект „Успешно партньорство за развитие на регион Гоце Делчев” на тема Развитие на партньорства”. Целите на семинара бяха:

Обобщаване и оценка развитието на партньорските предложения и резултати по общини, които са разработени в рамките на този проект.

Да се изясни и обсъди създаването на Консултативните съвети в регион Гоце Делчев като ефективен механизъм за действено партньорство

Актуализация на работния план на партньорската мрежа

Семинарът бе обобщителен, за да представи конкретните резултати от работата в партньорство по общини на предишните етапи по проекта и да се продължи успешната работа в партньорска мрежа. Представиха се следните партньорски проектни предложения:

 

Read more: Проведен бе семинар “Развитие на партньорства”

Проведено бе обучение на тема „Разработване на партньорски стратегии/проекти по приоритетите на общините и региона. Финансиране”

 

DSC00008

Първото обучение на тема Разработване на партньорски стратегии/проекти по приоритетите на общините и региона. Финансиранебеше проведено от 2 до 4 юни 2009 г. в община Хаджидимово с 29 участници. На второто обучение - в община Гоце Делчев от 4 до 6 юни 2009 г. присъстваха 36 човека, в община Сатовча от 8 до 10 юни 2009 г. бяха 30 участници и в община Гърмен от 11 до 13 юни 2009 г. се включиха 29 души. Обучителите бяха експертите Крис Харис, Йоланда Велкова.

 

Цели на обучението бяха:

  • да представи ключови европейски принципи за успешни стратегии и проекти;
  • да представи приоритетите и потенциала за развитие на всяка община от участниците;
  • да запознае участниците с принципите на разработване на партньорски стратегии: формулиране, анализ и обосновка на идеята, вкл. анализ на заинтересованите страни и оценка на алтернативите;

Read more: Проведено бе обучение на тема „Разработване на партньорски стратегии/проекти по приоритетите на...

Проведени бяха семинари “Добри европейски практики” в регион Гоце Делчев

Семинарите на тема “Добри европейски практики” бяха проведени в както следва: с. Сатовча 22-23.04.2009; гр. Хаджидимово - 24-25.04.2009 г; с. Гърмен – 27 -28.04.2009 и в гр. Гоце Делчев - 29-30.04.2009 г.

 Представянето на добри европейски и български практики бе предназначено да помогне на общностите в Гоцеделчевския регион да развият умения и капацитет, необходими за разработване и добро управление на стратегии/проекти за повишаване стандартите на живот, благосъстояние и заетост.

Read more: Проведени бяха семинари “Добри европейски практики” в регион Гоце Делчев

Проведен е семинар “Работа в партньорска мрежа”

Приключи семинар Работа в  партньорска мрежа”. Той се проведе както следва в общините:

  • На 15 - 16. 05.2009  - Хаджидимово
  • На 19 - 20. 05.2009  - Сатовча
  • На 26 - 27. 05.2009 – Гоце Делчев
  • На 28 - 29. 05.2009 -  Гърмен

Read more: Проведен е семинар “Работа в партньорска мрежа”

Семинар “Изграждане на партньорства"

 

IMGP1174

Приключи семинар “Изграждане на партньорства”. Той се проведе във всяка от четирите общини на регион Гоце Делчев, съответно:

 

 

 

-         на 14 и 15.04.2009 в гр. Хаджидимово

-         на 16 и 17.04.2009 в с. Сатовча

-         на 22 и 23.04.2009 в с. Огняново, общ. Гърмен

-         на 24 и 25.04.2009 в Гоце Делчев.

 

 

 

 

Read more: Семинар “Изграждане на партньорства"