ЕТ "Валери Георгиев" е наемател на Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, който се занимава с шиене на трикотажни изделия. Фирмата работи на ишлеме главно за гръцки производители на трикотажно облекло.
ЕТ "Валери Георгиев" използва средства от лизинговата схема, която предлага БИ - ГД за закупуване на шевни машини, с което се увеличи капацитета и се подобри качеството на изработка.

 

управител:

Валери Георгиев

адрес:

гр. Гоце Делчев, 2900
ул. Скопие 4

тел.:

0751/23467