Архив Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
новини
публични покани
услуги
обучение
лизингова схема
проекти
фирми наематели
проект JOBS
регион Гоце Делчев
сродни организации
екипа
за контакти

 

 

 

Подпомагане на микро и малки фирми и земеделски производители

от Гоце Делчев и региона

Помещения под наем за бизнес
Консултации
Лизингова схема за закупуване на машини и оборудване
Бизнес услуги
Технически услуги
Център за профе-сионално обучение,
Доставчик на обучение по ваучерната система
Информационно обслужване
web - дизайн

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев е неправителствена организация с нестопанска цел, подпомагаща развитието на малкия, средния и фамилен бизнес и селскостопански производители в региона на град Гоце Делчев.
Бизнес инкубатор - Гоце Делчев съдейства за генериране на нови идеи, за насърчаване на частната инициатива, за обмяна на информация и заимстване на опит от развити пазарни общества с цел да се противопоставя на безработицата в региона, да подпомогне повишаването на общото ниво на жизнения стандарт и на условията за работа на хората от региона.

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев стартира през 1998 г. с подкрепата на Програмата за развитие на ООН (ПРООН) и Община Гоце Делчев.

От началото на 2001 г. Бизнес инкубатор - Гоце Делчев работи по Проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" - JOBS, осъществяван от Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на Програмата на ООН за развитие (ПРООН).

повече за проект JOBS ...

Целевите групи, с които работи Бизнес инкубатор - Гоце Делчев са: безработни, стартиращи бизнеси, действащи фирми в процес на разширяване на дейността си, земеделски производители, малцинствени групи.


Бизнес инкубатор - Гоце Делчев е център за професионално обучение регистриран от Националната агенция за професионално образование и обучение.
От 2010 г. Бизнес инкубатор - Гоце Делче вече предлага и дистанционна форма на обучение чрез интернет базирана платформа www.bi-gd.info

повече за обучение в БИ-ГД...


 

Информационен
портал на НПО от регион Гоце Делчев

gotsedelchev-partners.
info

Туризъм - регион
Гоце Делчев
и още:
- www.mctour-bg.com
- www.crafts-bg.com
І  Нагоре  І
   
   
designed by: BIGD web master 2000 - 2014©